Styrelsen

Styrelse vald på årsmöte 2017-02-16 och konstituerad samma dag

Ordförande
Bengt Christensen
0340 40960, 0703 001133

Vice ordförande
Michel Karlsson
0706 625718

Kassör
Bengt Andersson
0340 13128

Sekreterare
Christer Larsson
0702 28 10 02

Ledamot
Birgitta Nilsson
0734 292116

1:e suppl
Suzanne (Suz) Viktorsson
0340 674042

2:e suppl
Inger Ligmajer
0725 469333

3:e suppleant
Akke Lundh
0706 776318